Clásicos feministas: rompiendo el canon

Este curso no es solamente un recorrido por los orígenes del feminismo en Occidente sino también un intento de rehacer la historia de la filosofía canónica. La tradición ha imposibilitado la transmisión de las filósofas, no en vano somos incapaces de enumerar a más de cuatro pensadoras cuando nos preguntan . ¿Cuántas filósofas conoces?

Mujeres filósofas en la historia

Ingeborg Gleichauf

Filosofar es una necesidad y capacidad humana, no es un privilegio masculino. Este libro pretende dar cuenta, a partir de un recorrido histórico (desde la Antigüedad hasta el siglo XXI) de la presencia de mujeres filósofas y sus aportaciones a la historia de la filosofía.

L'univers vivent d'Hildegarda de Bingen

Georgina Rabassó

Com la mateixa Hildegarda assenyala, la seva recerca espiritual al voltant de la realitat natural es distingeix clarament de l'escrutini filosòfic de la natura que promouen els mestres escolàstics de l'època. No obstant, la concepció de l'univers que presenta l'autora té paral.lelismes significatius amb la filosofia de la natura del segle XII. Aquesta és una de les paradoxes a resoldre mitjançant l'anàlisi de l'obra d'Hildegarda de Bingen, una pensadora en constant diàleg amb els esdeveniments del seu temps. La cosmologia d'Hildegarda estableix un pont amb la teologia i l'antropologia. És un àmbit al qual dedica una reflexió aprofundida, continuada en el temps i que vincula a altres sabers, com ara la medicina i la música. L'autora sosté que l'ésser humà es troba connectat amb Déu i també amb el món, i que ha d'aprendre a orientar la seva ànima tot cercant l'ajuda de les forces vives, tant les físiques com les espirituals, en l'univers creat.