Filosofia per a la vida

La cura com a actitud.

La filosofia com a transformació.

Cura sui és una forma de pensar, viure, sentir i reivindicar allò filosòfic.

Centrada en l'actitud de cura, vol ser un camí, individual i col·lectiu, que permeti la deconstrucció de les nostres identitats, recuperar el nostre buid i el nostre ser vulnerable i interdependent. Per això, a més a més, engloba el conjunt de pràctiques o ascètiques per a fer-ho possible.

 

 
 

Actitud

Ascètica

La filosofia antiga consisteix no solament en la ensenyança del pensament sino en l'art de viure que es compromet amb l'existència.(…) Consisteix en un augment del nostre ser, que ens fa millors. (P. Hadot)

 

L'actitud fa referència tant a la nostra manera de conduïr-nos com a la nostra passió.

 

En un primer momento expressa el conjunt de la nostra cosmovisió (els nostres valors, pre-judicis, pors...)

per acabar convertint-se, a través de la Cura sui, en

una mirada que pivota sobre la conciència de la nostra vulnerabilitat, la responsabilitat sobre el buid i la relació de cura.

Resumim la tradició de la Cura sui como aquell conjunt de pràctiques, discursos i exercicis que realitza una persona sobre si mateixa per assolir un determinat objetiu.

 

L'ascètica de la Cura sui és un espaci d'experiència i experimentació mitjantçant el qual, a través del diàleg i del cos, es realiza l'exercici de reflexió, iniciant i construint, amb ell, el moviment de cerca i transformació, de methanoia, de conversió.

 
 

Cura

La noció de Cura sui (cura d'un mateix) fa referència a la tradició desenvolupada en el periode greco-romà, on l'ésser humà esdevé el centr de la reflexió filosòfica. 

 

En el nostre present, caracteritzat per la precarietat, l'absència de plataformes de sentit, la solitud i tantes i tantes presses, recobrar la cura com a actitud permet tornar a la nostra vulnerabilitat i poder construir una convivència més plena i conjunta

La cura és el retorn al nostre orígen.

Conversió

Significa un testimoni de llibertat de l'ésser humà capaç de transformar-se completament gràcies a la reinterpretació del passat i del futur (P. Hadot)

Aquest auto-desplaçament, escollir-nos com a centre, permet l'emergència i naixement d'una actitud. La seva manifestació, desenvolupament i aplicació pràctica, incideix en l'estatus sobre el qual un mateix s'erigeix, la relació amb els altres i, finalment, amb l'entorn.

Volem que la filosofia torni a estar present al carrer, relacionada amb les preocupacions i problemàtiques que ens acompanyen en el nostre dia a dia, no només com l'eina cultural i tradicional que sempre hem tingut a mà per solucionar els problemes de la nostra convivència, sinó també com aquella xarxa de sentits que ens permeten ampliar la nostra mirada i la nostra capacitat de viure.

Els cursos, tallers o retirs tenen per finalitat ser espais i temps de trobada per debatre, reflexionar, auto-conèixer-nos, recuperar un ritme més propi i fer possible, així, una transformació personal i social d'acord amb el nostre present.

 

Qui som

Col·laboradors

Pablo Gómez Boncoraglio

Terapeuta gestalt.

Magalí Roca

Actriu i narradora.

Terapeuta de nens.

Joan Méndez

Filòsof.

www.filomendez.blogia.com

Please reload

Adrià Juàrez Lozano

Filòsof.

Humbert Ruiz

Filòsof.

www.mimesis.com

Please reload

 

Moviment Cura sui

 

El moviment de la Cura sui (la cura de si) es gesta gràcies al llibre La pràctica de la Cura sui, on el terme de Cura sui, recollint el llegat del heterogeni recorregut filosòfic, pren autonomia i es converteix en una nova forma i actitud de reivindicar allò filosòfic.

La cura, el cuidado, la cura sui, etc. ha estat reivindicat per multitud de filòsofs de diferents èpoques i des de diferents concepcions, però aquí, avui, volem, a través del terme Cura sui, ampliar les repercussions i aprofundir en les derivades de concebre la filosofia des del que implica aquesta terminologia convertida, a la vegada, en actitud vital.

Volem fer de la Cura sui la nostra filosofia, és a dir, el nostre camí per al pensar, el viure, el sentir i l'habitar.

Cura sui és, doncs, una cruïlla on convergeixen multitud de camins i és, també, el resultat d'aquesta confluència.

La seva inspiració, com la paraula indica, és antiga i, alhora, vol mantenir un compromís de lligam amb el nostre propi present. Efectivament, la filosofia entesa com a cura, té el seu desenvolupament en el món greco-romà, on la vida és objecte de reflexió i ascètica per a aconseguir un estat de l'ésser autònom (concebut, aquest, segons l'escola) i que, en general, la recerca vol fer aparèixer un estat d'ànim lliure d'impediments, pors, necessitats, etc. Partint d'aquí i recollint un llegat de pràctiques oblidades, volem ara actualitzar aquest plantejament, ja que el context ha canviat radicalment. A dia d'avui, cal tenir en compte el sistema econòmic convertit en ideologia totalitzant, la subjectivitat moderna (construïda a través d'una racionalitat instrumental), el narcisisme contemporani, etc. Tot el conjunt d'elements que caracteritzen el nostre present ens impulsen a renovar el compromís amb nosaltres mateixos, amb el nostre entorn i amb la tasca filosòfica. Aquest compromís pren el nom de Cura sui.

Cura sui és, primerament, una actitud, la reivindicació de l'actitud filosòfica, d'un preguntar radical que enfonsa el seu qüestionament en el nostre viure quotidià i, també, en allò que el fa possible. Un pensar encarnat, un pensar que cerca el contacte, és a dir, endinsar-se en la profunditat del que ens envolta i del que som: la nostra gènesi.

 

És, també, un camí de transformació, individual i col·lectiu, ja que s'erigeix ​​com a desafiament a allò establert (a la nostra normalitat) i al sistema econòmic, polític i social que ens tenalla. És una actitud crítica amb al nostre present, amb a la nostra pròpia configuració subjectiva (qui som i què fem amb això) i amb configuració del nostre entorn.

Sense oblidar el compromís amb la crítica social, Cura sui vol partir de l'individual per provocar una veritable i radical transformació. Això es pot fer a través de cada un de nosaltres, de qüestionar-nos a nosaltres mateixos. A diferència del plantejament antic, vol reivindicar una subjectivitat interdependent (ni dependent, ni independent) i concep l'ésser humà com un ésser vulnerable i, alhora, social. Sabent del nostre narcisisme, la Cura sui ens permet de-construir les nostres estratègies alienades, la nostra vida impròpia, les rutines i els hàbits que ens redrecen, etc., redescobrint la nostra construcció social i la nostra relació amb el buit.

 

La filosofia, en general, ha perdut el seu nexe d'unió amb la plaça pública i la quotidianitat humana i des de la Cura sui volem tornar a defensar que això és impossible, que la filosofia va entrellaçada amb la vida. És per això que també engloba totes les pràctiques que, des d'aquesta actitud, acosten el filosòfic, com a desafiament i camí, a la nostra pròpia vida. Ho són el conjunt de ascètiques, d'exercicis i de praxi que volen provocar una transformació.

 

Finalment, la Cura sui no pot ser altra cosa que un apropar-nos, des d'aquesta actitud, al nostre propi buit, a la vulnerabilitat que el caracteritza i ens defineix, proposant una manera d'habitar la nostra vida que ens permeti habitar en aquest espai del que tots partim, un buit que apareix quan el jo amb el que ens identifiquem desapareix, donant pas a una altra manera d'habitar, pensar, sentir i relacionar-vos.

 

Cura sui
Escuela filosófica de la actitud
Filosofía para la vida
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey YouTube Icon

C. Vallès, 92. Sant Cugat del V.

guenos en Facebook

guenos en Twitter

Estate al día de nuestro Blog

  • Grey RSS Icon

Síguenos en Instagram

guenos en Youtube

Aviso legal.

by Lila

645.33.52.63